Khuyến mãi

Thẻ trả trước

Superbowl Vietnam Diamond Plaza

Mua thẻ trả trước tặng đến 1,000,000 VND

- Mua thẻ 1,000,000 tài khoản 1,400,000 VND.

- Mua thẻ 2,000,000 tài khoản 3,000,000 VND.

 

Superbowl Vietnam Tân Sơn Nhất

Mua thẻ trả trước tặng đến 700,000 VND

- Mua thẻ 1,000,000 tài khoản 1,300,000 VND.

- Mua thẻ 2,000,000 tài khoản 2,700,000 VND.

Mua càng nhiều ưu đãi càng nhiều.

Khuyến mãi khác