Thành viên

Chúng tôi luôn có nhiều ưu đãi cho hội viên của superbowl Việt Nam:

Youth Members
Phí tham gia: 300.000 - 350.000 VND
Ưu đãi: Giảm 45%-50% / game
Đối tượng áp dụng: Khách hàng từ 21 tuổi trở xuống

  Superbowl

Privelige Members
Phí tham gia: 1.650.000 - 1.800.000 VND
Ưu đãi:
      + Tặng 30 games
      + Giảm 25%-30%/game

Đối tượng áp dụng : Tất cả khách hàng

Superbowl Superbowl

Bowler Club
Phí tham gia: 300.000 VND
Ưu đãi: Giảm 40%-45% gía game bowling & 15% thức uống
Đối tượng áp dụng: hội viên đã chơi từ 200 game trở lên.

  Superbowl