Tư vấn Bowling

Hợp Tác - Phát Triển

Bạn đang dự định mở một trung tâm bowling? Với gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành bowling, chúng tôi xin giới thiệu một số dịch vụ tư vấn sau:

  • Phương án nhằm tối đa hóa diện tích
  • Nghiên cứu tính khả thi của dự án dựa vào việc lựa chọn địa điểm
  • Giới thiệu một số hình thức giải trí phù hợp với bowling
  • Xây dựng câu lạc bộ bowling
  • Cách vận hành và bảo hành hệ thống trang thiết bị bowling